Lost in the numbers: the missing politics of big data

Everyone encounters big data: via social media, financial transactions and public transport. Although all of these things are useful and fascinating, they simultaneously arouse feelings of discomfort: how far does the – largely invisible – influence of all of these data collections reach? Marleen Stikker has been following developments in this sphere since the beginning of the digital era.

Continue Reading

Baby steps on the road to a basic income

Seven Dutch towns and cities are beginning experiments with versions of a ‘basic income light’. Some of those in favour are disappointed by the restrictions raised by the Ministry of Social Affairs and Employment. One municipality decided to ignore those restrictions: Amsterdam. As happens so often, it decided to determine its own course. Socrates Schouten talked with three advocates spearheading the project.

Continue Reading

Babystapjes naar een basisinkomen

In zeven Nederlandse steden gaan experimenten van start gegaan met ‘lichte vormen’ van het basisinkomen. Voorstanders zijn teleurgesteld door de beperkingen die zijn opgeworpen door het ministerie van Sociale Zaken. Eén gemeente besloot om die beperkingen deels naast zich neer te leggen: Amsterdam vaart, zoals wel vaker, haar eigen koers. In gesprek met drie voortrekkers.

Continue Reading

Interview Ton Lemaire: ‘Ik ben een dier in het diepst van mijn gedachten’

Of ‘het politieke dier’ ook letterlijk bestaat, durft Ton Lemaire alleen van de chimpansees te zeggen. Maar dat dieren veel minder van mensen verschillen dan lang werd aangenomen, dat staat voor hem vast. Hij pleit daarom voor een nieuwe universele moraal, die hij humanimalisme noemt.

Continue Reading