Tussen industrie en ecosysteem

De circulaire economie is een ‘nieuw’ concept dat een oude groen-linkse worsteling tussen milieu en economie blootlegt. Het idee van groene industrialisering is binnen GroenLinks uiteindelijk omarmd, maar roept ook nieuwe vragen op. In het kader van 30 jaar Helling bekijk ik wat er in de dertig jaargangen van de Helling constant is gebleven, en waar het denken is gaan schuiven.

Continue Reading

Practicing the Commons: conference days 4 and 5

My third and last blog in this series covers days 4 and 5 of the 16th IASC conference, held from 10 to 14 July in Utrecht. Thursday was a day unlike the others, because it was a day of field trips with destinations all over the Netherlands, instead of a regular conference day. While I wasn’t able to take part in the excursions, I did co-organize a side event on Thursday evening.

Continue Reading

“Strategieën voor de groene beweging”

Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele samenleving op zijn kop? Verslag van een gesprek tussen scheidend hoogleraar Hein-Anton van der Heijden, GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en onderzoeker Socrates Schouten.

Continue Reading

Twee versies van de circulaire economie

De circulaire economie geldt voor twee uitersten binnen het debat over economische groei als wenkend perspectief. Zowel zij die menen dat het allemaal een tandje minder moet met de consumptie, als zij die van de technologie verwachten dat ze in de afzienbare toekomst een hoorn des overvloeds zal voortbrengen, zien in het kringloopdenken de uitkomst voor de huidige milieuproblematiek.

Continue Reading