De circulaire economie - Cover

De commons: inspiratie en instituties voor een brede duurzaamheidsbasis. In: Rood-groene politiek voor de 21e eeuw. H. De Coninck et al. (red.), Amsterdam: Van Gennep

Hoe beschermen we het (ecologisch) gemeengoed in de eenentwintigste eeuw? Deze tekst bekijkt hoe het huidige krachtenspel tussen markt, staat en samenleving te kort schiet in het omgaan met onze ecologische context. En hoe zou dat krachtenspel dan ten goede kunnen worden veranderd? Welke waarden zijn belangrijk en welke maatschappelijke constellaties zouden die kunnen versterken? Nu wordt vooral de markt aangekeken op het bereiken van duurzame vooruitgang. Maar de (intrinsieke) motivatie en de moraliteit die nodig zijn om een duurzame omslag te maken, zullen, zelfs in een groene markteconomie, uit de burgermaatschappij ofwel derde sector moeten komen. Hoewel de derde sector niet ontbreekt in het publieke debat en beleid, ook niet waar het duurzaamheid betreft, vervullen maatschappelijke organisaties een ondergeschikte rol in het bereiken van maatschappelijke doelen. Dit hoofdstuk gebruikt de ‘commons’ als een eigentijds idee dat zich als een zinvolle tegenpool van het markteconomische denken gedraagt en als ankerpunt kan functioneren voor een sterker en zelfverzekerder ‘derde sector’. (Lees hier een samenvatting van dit hoofdstuk. En hier een recensie van de gehele bundel.)

 

De circulaire economie - Cover

De circulaire economie. Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten (Leesmagazijn, feb. 2016)

De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt. De belofte wordt echter niet zomaar ingelost. Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. De kloof tussen producent en consument, die na anderhalve eeuw olie-gedreven globalisering flink is gegroeid, zal de komende decennia kleiner moeten. De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Daarbij is uitdrukkelijk inspiratie nodig uit alle hoeken van de samenleving. Dit boek bekijkt de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie. Ik bepleit een fundamentele vergroening van de economie met nieuwe rollen voor de overheid, bedrijven en individuen.
Illustraties: Lizanne Dirkx

 

cover biobased dilemma's

Het dilemma van ‘data delen’ in de bio-based economy (Amsterdam Economic Board, nov. 2014)

Er is al veel onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en volumes van reststromen in regio’s van Nederland. Maar deze informatie over de stromen, de volumes daarvan en de analyse van de kansen die dat biedt, is anno 2014 nog overzichtelijk beschikbaar voor de markt. Aan de hand van de vraag Waarom ontbreekt openheid in data over biobased reststromen? geeft dit rapport een verslag en een analyse van de belemmeringen die empirisch werden ondervonden in een poging om de data te vervolledigen. De niet-ontsloten data is vaak verzameld in opdracht van publieke instellingen. Terwijl de rol van openbare kennis wordt erkend en gestimuleerd door overheidsinstellingen, wordt een significant deel van het door de overheid medegefinancierde onderzoek niet openbaar gemaakt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de ervaring dat de vorming van businessmodellen, tot nog toe, bouwt op bescherming van kennis. Dit rapport pleit voor de ‘open’ biobased economy en doet aanbevelingen hoe de belemmeringen hiervoor kunnen worden overwonnen. De rol van de overheid als aanjager van open innovatie en open markten staat daarbij centraal.
Illustraties: Rob van Barneveld

 

Cover bio-based economyDe bio-based economy: Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie (Bas Eickhout en Socrates Schouten, Bureau de Helling, nov. 2013)

De bio-based economy heeft toekomst. Een samenleving die verder kijkt dan eindige fossiele bronnen, richt zich op planten en algen als grondstoffen voor een moderne economie. In deze publicatie geven GroenLinks Europa en Bureau de Helling een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van een ‘plantaardige’ economie, gebaseerd op biomassa.
Illustraties: Toos Hartog

 

“Bioenergy from cattle manure?”, Global Change Biology: Bioenergy, 2012

Cattle manure can be processed to produce bioenergy, resulting in by-products with different physicochemical characteristics. To evaluate whether application of such bioenergy by-products to soils would be beneficial com- pared with their unprocessed counterpart, we quantified differences in greenhouse gas emissions and carbon (C) and nitrogen (N) dynamics in soil.

 

Cover Biochar SolidaridadBiochar for sustainable agricultural development (Solidaridad, 2010)

The demand for agricultural products is deemed to increase greatly in the coming decades, not only for food, but also for production of alternatives for fossil fuels. Soil degradation is already a widespread phenomenon that troubles food production and depresses agricultural incomes and rural livelihoods. Biochar is a substance that has been shown to have multiple benefits to crop production and increasing the efficiency of inputs. Biochar may thus contribute to development in the global South, but the current agenda may prove to be inadequate.

 

Resilience: the philosophy of agro-ecological leeway (2009)

The Green Revolution has imposed a high-input-high-output paradigm that reveals its flaws especially in fragile, instable ecological areas where it is ecologically and economically untenable. Agroecology is a strategy with a range of techniques that may both revitalize or improve marginal agriculture and bring ecology back to intensified, high-input agriculture. The concept of ‘resilience’ may act as an important and potent framework to this end.

 

Omslag RestruimtenStarre wegen, dynamische restruimten (Rooilijn, 2008)

In een laag boven wonend en werkend Amsterdam zweven de verkeersaders van het randstedelijk vervoer. In de schaduw van deze aders bevinden zich talrijke doorkruisingen waar vaak onbenutte ruimte te vinden is. Deze restruimten bieden kansen voor gestapeld ruimtegebruik en vormen vers materiaal voor de ontwikkeling van de creatieve stad.