Kattenbel 4: Melk dat vloeit als water

Op pagina 25 van de Volkskrant van 22 september een genuanceerd stuk van Peter de Waard over kraanwater versus gebotteld water (met de teneur dat gebotteld water niet zo zinvol is). Maar op pagina 29 een artikel waarin De Waard het vermeende hoe en waarom van een hogere toekomstige melkproductie vrij klakkeloos van PriceWaterhouseCoopers (PwC) overschrijft, als ik zo vrij mag zijn. Dat verbaast me zeer.
Als de melkveehouderij inderdaad 8% van de mondiale broeikasgasuitstoot veroorzaakt, is er wel wat meer gaande dan ‘de kwestie’ van p. 25, zinloos verpakt water. En waar water nog gezond is, is melk vaak overbodig. De directe consumptie van koemelk lijkt eerder ongezond dan gezond te zijn. Bij zuigelingen is het zelfs zonneklaar: moedermelk is véél gezonder dan poedermelk. De lobby en marketingmachine van beide industrieën is zo omvangrijk en effectief als ze verbijsterend is. 
Ook de industriële verwerking van melkeiwitten voor voedselproducten, vermoedelijk een grotere markt, lijkt me in veel gevallen niet nodig, want goed substitueerbaar door plantaardige eiwitten. 
Met gelikte adviseurstaal (best practices, slimme innovaties) en het oude retorische trucje van ‘miljarden monden moeten voeden’, mag PwC prediken dat we meer GMO’s moeten afzetten in Brazilië en dat de arbeidskosten (banen!) omlaag moeten, want de opdrachtgever wil meer melk verkopen. Jammer.

Suggestie aan Peter de Waard en de Volkskrant: besteed eens aandacht aan de mogelijkheid van regionalisering van de vee-industrie.

Update 6 december: Jacomijn Pluimers, campagneleider ‘voedsel’ van Milieudefensie, weet haar reactie op de melklobby in de papieren krant te krijgen (Volkskrant, 5 dec.):
‘De motor van de economie wordt wit’ (Ten eerste, 3 december). De groei van de Nederlandse zuivelondernemingen wordt versterkt door de vraag naar babymelkpoeder in China. Anders dan de kop doet vermoeden, levert deze witte motor de maatschappij niets op, integendeel! De productie van melk en zeker melkpoeders draagt sterk bij aan klimaatverandering, maar daar lezen we niets over.
Op de volgende pagina een oproep voor het behoud van weidevogels. Hoewel alle deskundigen aangeven dat er een direct verband is tussen achteruitgang van weidevogels en de intensivering van de melkveehouderij, wordt er niets over deze relatie verteld.
Evenmin wordt gerefereerd aan het artikel van een dag eerder: ‘FrieslandCampina schrapt 140 banen’ (Economie, 2 december). (bron)

Posted

in

by