Publicaties

Energie losmaken, energie vastleggen. Onafheid als stedelijke ontwerpstrategie. Waag Futurelab / Gerrit Rietveld Academie, 54 pp., okt. 2022

De groene stad is schatplichtig aan de radicaal ecologische denkers van weleer. Desondanks weten planners geen aansluiting te vinden op alternatieve ‘energieën’ die sinds tientallen jaren in en om de stad aanwezig zijn. Kijkend naar het Amsterdamse Zeeburgereiland betoog ik dat de krachten van commoning en ecologisch ontwerp, die dreigen te worden ingekapseld en overmeesterd door het bureaucratisch proces, weer omarmd moeten worden. 

De democratische duiding van data. Een open kijk op data, algoritmen en ethiek vanuit het middenbestuur (Provincie Utrecht & Waag, 2020).

Deze bundel verkent de ethische en maatschappelijke dilemma’s rondom data en technologie. Het belicht hoe provincies kunnen navigeren tussen nieuwe kansen en politieke vraagstukken, zoals eigendomsrechten en privacy. De digitale ‘commons’ zijn cruciaal in een tijd waarin monopolies en machten de digitale toekomst bepalen.

“With legibility comes liability? Conceptualizing a register for commons and cooperatives.” Paper and presentation for ICA-CCR European Research Conference “Cooperatives And The Transformation Of Business And Society”, Berlin 21-23 Aug. 2019

In recent years, the ‘urban commons’ have become a lively site of practice and discourse, and spurred academic and public interest. Urban commons are a broad and diffuse category and call for better insight in what these practices entail and bring forth. This paper explores how knowledge about urban commons can be made accessible to outsiders, with a particular view on facilitating interaction with government and achieving the commons’ socially innovative potential. It departs from an analogy with the Standard Industrial Classification systems used by statistics offices and chambers of commerce. Can a similar register be envisioned for urban commons and cooperatives? The main argument of the paper is that this ambition is confounded by the pluralistic nature of urban commons. It positions the question for legibility of novel societal agency within the trends of digitalization, data-driven governance and the smart city.

A strategy for urban data. How to develop collaborative data projects – for citizens, urban innovators, researchers and policy makers. Waag & AMS Institute, 2019.

Wat zijn data commons precies? In wat voor soort applicaties verschijnen ze? En wie zijn de partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling van succesvolle stedelijke oplossingen?

“(De)politisering van klimaatgovernance? Over de verschillende gezichten van de ‘energieke samenleving’” Sociologie 13 (1): 45–59, 2017

Klimaatverandering is een complex probleem dat verweven is met politiek en samenleving. Hoewel politisering effectief beleid kan hinderen, is het niet per se nadelig. In Nederland en wereldwijd raakt het maatschappelijk middenveld steeds meer betrokken bij klimaatbeheer. Het is ambigu of dit betekent dat burgers meer politieke macht krijgen of niet; verschillende interpretaties, zoals Habermasiaanse of radicale democratie, worden gebruikt om dit vraagstuk tegen het licht te houden. Geconcludeerd wordt dat politisering inherent goed noch slecht is; het kan fungeren als een tegenwicht voor depolitiserende krachten.

De commons: inspiratie en instituties voor een brede duurzaamheidsbasis. In: Rood-groene politiek voor de 21e eeuw. H. De Coninck et al. (red.), Amsterdam: Van Gennep (2017)

Hoe beschermen we het (ecologisch) gemeengoed in de eenentwintigste eeuw? Het huidige krachtenspel tussen markt, staat en samenleving schiet tekort in het omgaan met onze ecologische context. De ‘commons’ kunnen als ankerpunt kan functioneren voor een sterker en zelfverzekerder ‘derde sector’. Lees hier een samenvatting van dit hoofdstuk.

De circulaire economie. Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten (Leesmagazijn, feb. 2016)

Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Ik bepleit een fundamentele vergroening van de economie met nieuwe rollen voor de overheid, bedrijven en individuen.

Het dilemma van ‘data delen’ in de bio-based economy (Amsterdam Economic Board, nov. 2014)

Waarom ontbreekt openheid in data over biobased reststromen? Analyse van de belemmeringen die werden ondervonden in een poging om de data te vervolledigen. Terwijl de rol van openbare kennis wordt erkend en gestimuleerd door overheidsinstellingen, wordt een significant deel van het door de overheid medegefinancierde onderzoek niet openbaar gemaakt. Dit rapport pleit voor de ‘open’ biobased economy.

De bio-based economy: Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie (Bas Eickhout en Socrates Schouten, Bureau de Helling, nov. 2013)

De bio-based economy heeft toekomst. Een samenleving die verder kijkt dan eindige fossiele bronnen, richt zich op planten en algen als grondstoffen voor een moderne economie. In deze publicatie geven GroenLinks Europa en Bureau de Helling een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van een ‘plantaardige’ economie, gebaseerd op biomassa.

“Bioenergy from cattle manure? Implications of anaerobic digestion and subsequent pyrolysis for carbon and nitrogen dynamics in soil“, Global Change Biology: Bioenergy, 2012

Cattle manure can be processed to produce bioenergy, resulting in by-products with different physicochemical characteristics. To evaluate whether application of such bioenergy by-products to soils would be beneficial com- pared with their unprocessed counterpart, we quantified differences in greenhouse gas emissions and carbon (C) and nitrogen (N) dynamics in soil.

Biochar for sustainable agricultural development (Solidaridad, 2010)

The demand for agricultural products is deemed to increase greatly in the coming decades, not only for food, but also for production of alternatives for fossil fuels. Soil degradation is already a widespread phenomenon that troubles food production and depresses agricultural incomes and rural livelihoods. Biochar is a substance that has been shown to have multiple benefits to crop production and increasing the efficiency of inputs. Biochar may thus contribute to development in the global South, but the current agenda may prove to be inadequate.

Resilience: the philosophy of agro-ecological leeway (2009)

The Green Revolution has imposed a high-input-high-output paradigm that reveals its flaws especially in fragile, instable ecological areas where it is ecologically and economically untenable. Agroecology is a strategy with a range of techniques that may both revitalize or improve marginal agriculture and bring ecology back to intensified, high-input agriculture. The concept of ‘resilience’ may act as an important and potent framework to this end.

Starre wegen, dynamische restruimten (Rooilijn, 2008)

In een laag boven wonend en werkend Amsterdam zweven de verkeersaders van het randstedelijk vervoer. In de schaduw van deze aders bevinden zich talrijke doorkruisingen waar vaak onbenutte ruimte te vinden is. Deze restruimten bieden kansen voor gestapeld ruimtegebruik en vormen vers materiaal voor de ontwikkeling van de creatieve stad.