Categorie: Interview

  • Groener en socialer met de stadsdonut

    Groener en socialer met de stadsdonut

    Amsterdam wil binnen een vernieuwde duurzaamheidsstrategie sociale en ecologische problemen én de oplossingen samenbrengen via het zogeheten donutmodel. Een gesprek met verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck.

  • ‘Ik ben een dier in het diepst van mijn gedachten’

    ‘Ik ben een dier in het diepst van mijn gedachten’

    Of ‘het politieke dier’ ook letterlijk bestaat, durft Ton Lemaire alleen van de chimpansees te zeggen. Maar dat dieren veel minder van mensen verschillen dan lang werd aangenomen, dat staat voor hem vast. Hij pleit daarom voor een nieuwe universele moraal, die hij humanimalisme noemt.