Tag: Landbouw

  • ‘Big data’: groter én kleiner

    ‘Big data’: groter én kleiner

    De digitalisering van de samenleving heeft een semi-paradoxale uitwerking: er is gelijktijdig sprake van schaalvergroting en van schaalverkleining. Het is geen echte paradox, want deze twee effecten manifesteren zich op andere operationele niveaus en zijn niet strijdig. Zoals binnen de landbouw en ecologie.