Test

Net als vele anderen zet ik me in om de klimaat- en biodiversiteitscrises te beteugelen. Mijn interesse gaat vooral uit naar het maatschappelijk ontsluiten van data en kennis. Er zijn al bijzonder veel platforms en initiatieven die zulke informatie ter beschikking stellen, en de ’ruimtelijke ordening’ makkelijker wil maken.

Wat jammer dan dat deze stapel tools onbruikbaar en ondoordringbaar dreigt te worden voor wie er niet fulltime in werkt. Dan heb ik het over beleidsmakers, maar ook over bewoners, ondernemers en activisten. Dat moet anders.

Aanbod

Ik werk veel als eigen opdrachtgever, maar ik kan ook iets voor u betekenen.

Ik richt me met mijn onderzoek, advies en mijn eigen projecten op landschappelijke ’adaptatie’ en klimaatbestendigheid. En dan vooral de sociale kant, niet de technische. Governance, organisatie van kennis en sterker maatschappelijk engagement zijn dan ook mijn sleutelthema’s. 

Want? De wereld van nu vraagt om grote en fundamentele veranderingen. Ik beschouw die door de bril van de ’commons’. Onder die noemer is veel gaande. Van ‘open’ kennisproductie en -uitwisseling (denk aan open source, open data, open science), bottom-up beheer van ecologische hulpbronnen en transformatieve governance, tot brede welvaart en nieuwe vormen van rechtsbescherming. Het ene aspect zal voor u relevanter, interessanter of begrijpelijker zijn dan het andere, maar in onderlinge samenhang bekeken laat de complexiteit zich het beste begrijpen – en blijkt het allemaal heel logisch te zijn. Om snel mee aan de slag te kunnen!

Graag help ik uw organisatie of initiatief om strategie en processen tegen het licht te houden en van nieuwe inspiratie te voorzien. Neem contact op voor een sterk bakkie of een pittige offerte!

Nieuwsgierig geworden? Mijn boek (binnenkort open source beschikbaar) bevat een leesbare en complete introductie tot de veelzijdigheid van de circulaire economie, van de vroege denkers tot aan de roerige 21e eeuw, en sluit af met de link tussen circulariteit en commons. Of check mijn recentere publicaties en andere schrijfsels.

Tot mijn opdrachtgevers behoorden: KWR Water, Duurzaam Den Haag, Hogeschool Leiden, Waag Futurelab, Recycling Netwerk, Amsterdam Economic Board, Qoin, Platform Duurzame en Solidaire Economie.