Publicatie ‘De circulaire economie’ gelanceerd bij Pakhuis de Zwijger

CEDe circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Groene ondernemers knopen het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere en ontwikkelen en passant nieuwe verdienmodellen. Ook bestaande bedrijven haken aan. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt. De belofte wordt echter niet zomaar ingelost. De meeste aandacht gaat uit naar de economische schaarste van grondstoffen. Dat fenomeen is van een veel lichtere orde dan het werkelijke probleem: de eindige capaciteit van de natuurlijke ecosystemen. Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. De kloof tussen producent en consument, die na anderhalve eeuw olie-gedreven globalisering flink is gegroeid, zal de komende decennia kleiner moeten. De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Een verkeerde invulling van de circulaire economie kan echter ook averechts werken. Deze publicatie analyseert de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie en stelt een fundamentele, groene invulling voor, met winst voor mens en milieu.

Bureau de Helling presenteerde de publicatie bij de door hen en Pakhuis de Zwijger georganiseerde lezing van Michel Bauwens. Ik overhandigde hem het boek. Bauwens schreef er een voorwoord voor, dat hier te lezen is.

Overhandiging Bauwens


Posted

in

by

Comments

2 reacties op “Publicatie ‘De circulaire economie’ gelanceerd bij Pakhuis de Zwijger”

  1. […] ‘groene groei': de vraag of economische groei en verduurzaming samen kunnen gaan, of niet. In De circulaire economie. Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten schrijf ik in hoofdstuk 3 (‘Economie en eindigheid’) het volgende over […]

  2. Ik ben blij met dit heel leesbare en heldere overzicht van de vele argumenten en redeneringen voor, en een paar tegen, het model van de circulaire economie. Hiermee geeft het boekje degelijk antwoord op het ‘waarom’ uit de ondertitel. Ik ben benieuwd hoe ‘fundamenteel anders’ eruit zou kunnen zien, en hoe zich de actuele initiatieven en oplossingsrichtingen waarmee het boekje besluit, zich verder ontwikkelen.