Keer schone maar omstreden energie gratis uit

Wind en warmte, dat zijn de peilers waarmee het kabinet in 2023 aan de zestien procent duurzame energie wil komen. Vorig jaar werd het Energieakkoord beklonken met daarin de grootste rol aan windenergie, en begin deze maand kwam de Warmtevisie naar buiten waarin het nuttige gebruik van industriële restwarmte centraal staat. Beide vormen van schone energie stuiten echter op weerstand. Oplossing: laat de burger niet alleen delen in de lasten, maar ook in de lusten.

Continue Reading