Tag: Steden

  • Babystapjes naar een basisinkomen

    Babystapjes naar een basisinkomen

    In zeven Nederlandse steden gaan experimenten van start gegaan met ‘lichte vormen’ van het basisinkomen. Voorstanders zijn teleurgesteld door de beperkingen die zijn opgeworpen door het ministerie van Sociale Zaken. Eén gemeente besloot om die beperkingen deels naast zich neer te leggen: Amsterdam vaart, zoals wel vaker, haar eigen koers. In gesprek met drie voortrekkers.

  • Boekrecensie ‘Slimme steden’

    Maarten Hajer en Ton Dassen stellen dat steden ‘slim’ moeten zijn om mee te komen in een snel ontwikkelende wereld. Maar hoe doe je dat dan? Een recensie van ‘Slimme steden. De opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld’.