Tag: Circulaire economie

 • Ex’Tax: grondstoffen en ecologie uit zicht geraakt in studie fiscale vergroening

  Ex’Tax: grondstoffen en ecologie uit zicht geraakt in studie fiscale vergroening

  De studie ‘New Era. New Plan’ van Ex’Tax gonst in beleidskringen als uitwerking van één van de belangrijkste voorstellen voor verduurzaming van de economie. De aandacht die Ex’Tax weet te genereren voor fiscale vergroening verdient alle lof. Het rapport stelt echter teleur. De ‘vergroening’ wordt grotendeels geregeld via de BTW, belasting op toegevoegde waarde. Dat…

 • Publicatie ‘De circulaire economie’ gelanceerd bij Pakhuis de Zwijger

  Publicatie ‘De circulaire economie’ gelanceerd bij Pakhuis de Zwijger

  De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Groene ondernemers knopen het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere en ontwikkelen en passant nieuwe verdienmodellen. Ook bestaande bedrijven haken aan. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt. De belofte wordt echter…

 • Boekrecensie ‘Slimme steden’

  Maarten Hajer en Ton Dassen stellen dat steden ‘slim’ moeten zijn om mee te komen in een snel ontwikkelende wereld. Maar hoe doe je dat dan? Een recensie van ‘Slimme steden. De opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld’.

 • Kattenbel 2: Europa begrijpt ‘business as usual’ niet

  De Europese Commissie wil van de Unie een circulaire economie maken, en heeft daarvoor begin deze maand een nieuwe Communicatie uitgebracht. De Commissie wil toewerken naar een ‘coherent raamwerk’ om de circulaire economie aan te jagen en zo de hulpbronaanspraak van de economie te verminderen: The Commission proposes to establish a common and coherent EU…

 • De Helling leest: De Upcycle

  Elf jaar na hun trendsettende boek ‘Cradle to cradle’ is er een nieuw boek van William McDonough en Michael Braungart: ’De Upcycle‘. Hun eerste boek is met zoveel enthousiasme onthaald dat talrijke producenten intussen proberen om op een ‘cradle to cradle’-manier te produceren en de slogan ‘afval is voedsel’ gemeengoed is geworden. Zal De Upcycle…

 • NOS begrijpt politieke besluitvorming niet

  De NOS maakt nieuws en wordt vervolgens door de werkelijkheid ingehaald. Bij herhaling. In maart kopte de omroepstichting driftig op hun website dat het “Statiegeld (op) flessen verdwijnt“. Er was een commissieoverleg in de Tweede Kamer geweest waaruit bleek dat enkele partijen (in zetels een meerderheid) wel heil zagen in de plannen om meer werk…

 • Baas op eigen akker

  Baas op eigen akker

  De kwesties die de 21e eeuw, althans de eerste helft, zullen domineren hebben zich uitgekristalliseerd en zijn sterk met elkaar verweven. Je kent ze wel: klimaatverandering, voedselvoorziening, het opraken van fossiele en andere hulpbronnen en de inrichting van economische ontwikkeling. Ze staan al bekend als de vier crises, waarvan we nog maar net het begin…