Tag: Democratie

 • De democratie: een mooie reeks teleurstellingen

  De democratie: een mooie reeks teleurstellingen

  De Franse filosoof Pierre Rosanvallon is een van de belangrijkste hedendaagse denkers over democratie. In zijn dit jaar verschenen boek De democratie denken beschrijft hij de democratie als een permanente reorganisatie van het sociale leven, een ‘werk in uitvoering’ dat nooit af kan zijn.

 • Dorpsraden: recept voor het democratisch tekort?

  Dorpsraden: recept voor het democratisch tekort?

  Het systeem van dorpsraden zorgt momenteel voor hoofdbrekens in het Brabantse Eersel: volgens de gemeente zijn dorpsraden over hun houdbaarheidsdatum heen, volgens de raden zelf zijn ze harder nodig dan ooit. Een gesprek met drie betrokkenen.

 • De commons: inspiratie en instituties voor duurzaamheid

  We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijf ik in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de Wiardi Beckman Stichting. Hier een sterk verkorte versie van mijn betoog.

 • ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Ik interviewde haar over de democratische tijdgeest en haar Utrechtse ervaringen.