Tag: Klimaatverandering

 • Essay ‘Energie losmaken, energie vastleggen’

  Essay ‘Energie losmaken, energie vastleggen’

  Alternatieve levensstijlen en bewonersinitiatieven zijn salonfähig geworden, maar houden de rafelranden, exoten en vernieuwers daarmee stand? Nee, zij zijn kwetsbaar als altijd, en slagen er niet in hun ‘nieuwe ecologie’ voet aan de grond te laten krijgen. Een essay.

 • “Strategieën voor de groene beweging”

  Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele samenleving op zijn kop? Verslag van een gesprek tussen scheidend hoogleraar Hein-Anton van der Heijden, GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en onderzoeker Socrates Schouten.

 • Publicatie over de bio-economie

  Publicatie over de bio-economie

  De bio-economie: een economie die draait op planten. Na twee eeuwen onafgebroken groei van onze olieconsumptie is dat een zinvol streven. De ruime beschikbaarheid van olie heeft ons echter doen wennen aan een maatschappij die enorme hoeveelheden energie vereist en daar nauwelijks van kan afkicken. De bio-economie heeft dus een lastige erfenis van zich af…

 • Duurzaamheid? Even een commissie instellen

  Eind dit jaar moeten de adviezen van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (ook wel Commissie-Corbey genoemd) hun weg hebben gevonden in de beleidskaders en wetgeving van de Rijksoverheid. Waarom zijn er algemene duurzaamheidscriteria nodig voor biomassa voor energieproductie? De teelt van energiegewassen is niet wezenlijk anders dan de teelt van voedselgewassen. Duurzaamheid dient overal als leidraad…

 • Biochar voorlopig nog geen grote belofte

  Mijn afstudeeronderzoek betrof biochar, een houtskoolachtige substantie die superkrachten wordt toegedicht. Biochar wordt gemaakt uit gewasresten, houtafval en andere biomassa. De kooldioxide die is vastgelegd in deze biomassa krijgt in biochar een rigide vorm die niet of nauwelijks wordt afgebroken – de CO2 is dus vastgelegd. Biochar kan vervolgens in bodems worden verwerkt om daar…

 • Baas op eigen akker

  Baas op eigen akker

  De kwesties die de 21e eeuw, althans de eerste helft, zullen domineren hebben zich uitgekristalliseerd en zijn sterk met elkaar verweven. Je kent ze wel: klimaatverandering, voedselvoorziening, het opraken van fossiele en andere hulpbronnen en de inrichting van economische ontwikkeling. Ze staan al bekend als de vier crises, waarvan we nog maar net het begin…

 • “Vanavond einde van de wereld, morgen gezond weer op”

  Wat een fantastisch artikel in de NRC (opiniebijlage) van afgelopen zaterdag, 10 januari. Het is een vertaling van een essay van de Duitse sociaal-psycholoog Harald Welzer uit Der Spiegel van 29 december. Hij beschrijft messcherp hoe de crises waar wij nu mee te maken hebben weliswaar als bedreigend worden gezien, maar uit cognitieve beperking niet in…

 • Ziende blind, horende doof

  DE OORZAKEN VAN DE MILIEUCRISIS Over de afgelopen eeuwen heeft onze maatschappij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Na stadia van primitief, nomadisch leven (jager-verzamelaar) en landbouwcultuur zijn wij sinds het eind van de 18e eeuw een industriële leefwijze gewoon. De aanhoudende technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat een steeds groter deel van de mensheid ruim kan…