Tag: Economie

 • Een nieuw systeem voor verdeling van ‘koolstofrechten’?

  Vorige week vond op het landelijk bureau van DWARS kortstondig discussie plaats rond de vraag in hoeverre men recht heeft, of kan kopen, op het verbruik van koolstof. Het object van debat was de korte vliegtuigvlucht: moeten in Europa vluchten van onder de 1500km verboden worden? Hoe korter de vlucht, hoe inefficiënter namelijk het brandstofverbruik,…

 • Baas op eigen akker

  Baas op eigen akker

  De kwesties die de 21e eeuw, althans de eerste helft, zullen domineren hebben zich uitgekristalliseerd en zijn sterk met elkaar verweven. Je kent ze wel: klimaatverandering, voedselvoorziening, het opraken van fossiele en andere hulpbronnen en de inrichting van economische ontwikkeling. Ze staan al bekend als de vier crises, waarvan we nog maar net het begin…

 • Voedselcrisis, kredietcrisis: gegokt en verloren

  Het kan niemand ontgaan zijn dat er iets mis is met de portefeuille van deze Aarde. De kranten staan letterlijk dagelijks gevuld met dramatisch nieuws over omvallende banken, waardeloze hypotheken en kelderende koersen. De Dwarser is niet de eerste om zich hierover grote zorgen te maken. Financiën zijn ingewikkeld en al dat gedoe op de…

 • Het gebrek van een technologische oplossing

  In een onlangs uitgebrachte studie van de Wereldbank wordt een schets gegeven van de wereld van 2050. In 2050 bedraagt de wereldbevolking zo’n 9 miljard mensen en zal de omvang van de wereldeconomie een factor vier groter zijn dan zij nu is. De voorspellingen ten aanzien van het milieu zijn niet erg rooskleurig. Aangezien met…

 • Economische groei als heikel punt in de milieudiscussie

  In de Volkskrant van 27 augustus jl. ging Diederik Samsom, kamerlid voor de Partij van de Arbeid, in op de kort daarvoor gepubliceerde ‘groeibrief’ van minister Brinkhorst. In deze groeibrief kondigt de minister maatregelen aan om een “welvarend en solidair Nederland voor de lange termijn zeker te stellen”. Waar minister Brinkhorst voor een flexibeler en…