Categorie: Artikel

 • Cryptokunst, de nieuwste libertarische goudkoorts

  Cryptokunst, de nieuwste libertarische goudkoorts

  Laat de crypto-adel met NFT’s spelen, maar bescherm de gewone internetter tegen deze hype, schrijven Socrates Schouten en Marleen Stikker in NRC.

 • Babystapjes naar een basisinkomen

  Babystapjes naar een basisinkomen

  In zeven Nederlandse steden gaan experimenten van start gegaan met ‘lichte vormen’ van het basisinkomen. Voorstanders zijn teleurgesteld door de beperkingen die zijn opgeworpen door het ministerie van Sociale Zaken. Eén gemeente besloot om die beperkingen deels naast zich neer te leggen: Amsterdam vaart, zoals wel vaker, haar eigen koers. In gesprek met drie voortrekkers.

 • De Helling winter 2017: Redactioneel

  De Helling winter 2017: Redactioneel

  Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in maatschappelijke instellingen. Daarna ging het snel omhoog met GroenLinks en hing een heuse linkse lentegeur in de lucht. Maar de kruipende opkomst van cultureel rechts rijdt…

 • Tussen industrie en ecosysteem

  Tussen industrie en ecosysteem

  De circulaire economie is een ‘nieuw’ concept dat een oude groen-linkse worsteling tussen milieu en economie blootlegt. Het idee van groene industrialisering is binnen GroenLinks uiteindelijk omarmd, maar roept ook nieuwe vragen op. In het kader van 30 jaar Helling bekijk ik wat er in de dertig jaargangen van de Helling constant is gebleven, en…

 • “Strategieën voor de groene beweging”

  Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele samenleving op zijn kop? Verslag van een gesprek tussen scheidend hoogleraar Hein-Anton van der Heijden, GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en onderzoeker Socrates Schouten.

 • Twee versies van de circulaire economie

  De circulaire economie geldt voor twee uitersten binnen het debat over economische groei als wenkend perspectief. Zowel zij die menen dat het allemaal een tandje minder moet met de consumptie, als zij die van de technologie verwachten dat ze in de afzienbare toekomst een hoorn des overvloeds zal voortbrengen, zien in het kringloopdenken de uitkomst…

 • De circulaire economie: voorbij de pioniersfase

  De circulaire economie: voorbij de pioniersfase

  Paddestoelen op koffiedik kweken: het is inmiddels het schoolvoorbeeld van de ‘gezellige’ circulaire economie. Niet weg te slaan uit de meetups en kennelijk nog altijd op eenzame hoogte als het gaat om creatieve, circulaire overtuigingskracht. (De oesterzwammen hebben op het circulaire podium slechts de verhuurde spijkerbroeken van Mud Jeans en de geleasete verlichting van Philips naast…

 • De commons: inspiratie en instituties voor duurzaamheid

  We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijf ik in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de Wiardi Beckman Stichting. Hier een sterk verkorte versie van mijn betoog.

 • ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Ik interviewde haar over de democratische tijdgeest en haar Utrechtse ervaringen.

 • Het Open Planbureau: hoe politieke programma‘s te screenen op de commons

  Op 21 februari verzamelden zich circa twintig vrijwilligers om de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande Tweede Kamer-verkiezingen te analyseren. Dat gebeurde in het kader van het Open Planbureau, een initiatief dat ik samen met Marleen Stikker van Waag Society heb ontplooid en waarvoor ik deze methode heb ontwikkeld. Het Open Planbureau is een initiatief waarin we…

 • “Politieke agenda voor technologie ontbreekt”

  Via sociale media, geldtransacties en openbaar vervoer heeft iedereen te maken met big data. Veel toepassingen zijn handig en fascinerend, maar wekken tegelijk onbehagen:  hoe ver reikt de – grotendeels onzichtbare – invloed van al die dataverzamelingen? Sinds het begin van het digitale tijdperk volgt Marleen Stikker de ontwikkelingen.

 • Politiseren of depolitiseren?

  In mijn kring van duurzaamheidsprofessionals hoor ik het vaak: ‘we moeten depolitiseren’. Successen op het gebied van klimaatbescherming, de energietransitie, een groen belastingstelsel en de verduurzaming van de landbouw worden in de weg gestaan door (partij)politieke belangen en ‘spelletjes’.