Tag: Duurzame ontwikkeling

 • Het reboundeffect in de digitale samenleving

  Het reboundeffect in de digitale samenleving

  Het reboundeffect: voor sommigen is dat de situatie waarin het uit is met je vriend of vriendin en je gelijk met een nieuwe m/v staat te flirten, geschraagd door een gevoelige mix van vergelding en projectie. Maar in de milieukunde staat het reboundeffect voor een ander patroon.

 • De commons: inspiratie en instituties voor duurzaamheid

  We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijf ik in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de Wiardi Beckman Stichting. Hier een sterk verkorte versie van mijn betoog.

 • Publicatie over de bio-economie

  Publicatie over de bio-economie

  De bio-economie: een economie die draait op planten. Na twee eeuwen onafgebroken groei van onze olieconsumptie is dat een zinvol streven. De ruime beschikbaarheid van olie heeft ons echter doen wennen aan een maatschappij die enorme hoeveelheden energie vereist en daar nauwelijks van kan afkicken. De bio-economie heeft dus een lastige erfenis van zich af…

 • Groene groei is grijze krimp

  Voor het online platform De Helling schreef ik een artikel getiteld ‘Groene groei is grijze krimp’. In dit polemische, maar welgemeende stuk betoog ik dat de modeterm ‘groene groei’ vooral veelzeggend is door dat wat het niet wil toegeven: dat verduurzaming ten koste moet en zal gaan van veel conventionele bedrijvigheid. Overigens zet ik er…

 • Een ‘duurzaamheidsrevolutie’ met winstoogmerk

  Herman Verhagen, voormalig campagneleider van Milieudefensie, heeft een boek geschreven: ‘De Duurzaamheidsrevolutie’. De recensie in NRC Handelsblad van 25 februari is voor mij aanleiding om het boek niet te lezen. Als redacteur Aernout Bouwman-Sie goed kan recenseren, betoogt het boek dat de wereld zich in een systeemcrisis bevindt, die zijn oorsprong heeft in de Industriële…

 • Zeven miljard

  Gefeliciteerd! We zijn nu met z’n zeven miljarden op aarde. Volgens tellingen van de VN is het zevende miljard vandaag bereikt, maandag 31 oktober 2011. Toen ik vorig jaar mijn scriptie schreef en iets over de groei van de wereldbevolking kwijt moest, was ‘eind oktober 2011’ al de voorspelling. Het leek me al leuk als…

 • Duurzaamheid? Even een commissie instellen

  Eind dit jaar moeten de adviezen van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (ook wel Commissie-Corbey genoemd) hun weg hebben gevonden in de beleidskaders en wetgeving van de Rijksoverheid. Waarom zijn er algemene duurzaamheidscriteria nodig voor biomassa voor energieproductie? De teelt van energiegewassen is niet wezenlijk anders dan de teelt van voedselgewassen. Duurzaamheid dient overal als leidraad…

 • Biochar voorlopig nog geen grote belofte

  Mijn afstudeeronderzoek betrof biochar, een houtskoolachtige substantie die superkrachten wordt toegedicht. Biochar wordt gemaakt uit gewasresten, houtafval en andere biomassa. De kooldioxide die is vastgelegd in deze biomassa krijgt in biochar een rigide vorm die niet of nauwelijks wordt afgebroken – de CO2 is dus vastgelegd. Biochar kan vervolgens in bodems worden verwerkt om daar…

 • Een nieuw systeem voor verdeling van ‘koolstofrechten’?

  Vorige week vond op het landelijk bureau van DWARS kortstondig discussie plaats rond de vraag in hoeverre men recht heeft, of kan kopen, op het verbruik van koolstof. Het object van debat was de korte vliegtuigvlucht: moeten in Europa vluchten van onder de 1500km verboden worden? Hoe korter de vlucht, hoe inefficiënter namelijk het brandstofverbruik,…

 • Baas op eigen akker

  Baas op eigen akker

  De kwesties die de 21e eeuw, althans de eerste helft, zullen domineren hebben zich uitgekristalliseerd en zijn sterk met elkaar verweven. Je kent ze wel: klimaatverandering, voedselvoorziening, het opraken van fossiele en andere hulpbronnen en de inrichting van economische ontwikkeling. Ze staan al bekend als de vier crises, waarvan we nog maar net het begin…

 • “Vanavond einde van de wereld, morgen gezond weer op”

  Wat een fantastisch artikel in de NRC (opiniebijlage) van afgelopen zaterdag, 10 januari. Het is een vertaling van een essay van de Duitse sociaal-psycholoog Harald Welzer uit Der Spiegel van 29 december. Hij beschrijft messcherp hoe de crises waar wij nu mee te maken hebben weliswaar als bedreigend worden gezien, maar uit cognitieve beperking niet in…

 • Het recht op duurzame ontwikkeling

  Op de kop af zestig jaar geleden is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Wereldwijde inspanningen voor mensenrechtenbescherming hebben doorgaans betrekking op de meest ernstige schendingen van persoonlijke vrijheid en levenskwaliteit. Oorlogsmisdaden, vervolging van dissidenten, extreme armoede, honger en epidemieën domineren de associaties met de…