Tag: Duurzame ontwikkeling

 • Het Manifest voor de Toekomst

  De Toekomst is ‘in’. GroenLinks heeft het een week geleden in haar ondertitel verwerkt (“Zin in de toekomst” is geen verkiezingsleus maar wordt hier toch wel weer ‘slogan’ genoemd) en met helden als Gore en Obama is de lange-termijnvisie ook weer wat in aanzien gestegen. DWARS Amsterdam greep het afscheid uit de politiek van Roel…

 • Voedselcrisis, kredietcrisis: gegokt en verloren

  Het kan niemand ontgaan zijn dat er iets mis is met de portefeuille van deze Aarde. De kranten staan letterlijk dagelijks gevuld met dramatisch nieuws over omvallende banken, waardeloze hypotheken en kelderende koersen. De Dwarser is niet de eerste om zich hierover grote zorgen te maken. Financiën zijn ingewikkeld en al dat gedoe op de…

 • Het gebrek van een technologische oplossing

  In een onlangs uitgebrachte studie van de Wereldbank wordt een schets gegeven van de wereld van 2050. In 2050 bedraagt de wereldbevolking zo’n 9 miljard mensen en zal de omvang van de wereldeconomie een factor vier groter zijn dan zij nu is. De voorspellingen ten aanzien van het milieu zijn niet erg rooskleurig. Aangezien met…

 • Economische groei als heikel punt in de milieudiscussie

  In de Volkskrant van 27 augustus jl. ging Diederik Samsom, kamerlid voor de Partij van de Arbeid, in op de kort daarvoor gepubliceerde ‘groeibrief’ van minister Brinkhorst. In deze groeibrief kondigt de minister maatregelen aan om een “welvarend en solidair Nederland voor de lange termijn zeker te stellen”. Waar minister Brinkhorst voor een flexibeler en…

 • Ziende blind, horende doof

  DE OORZAKEN VAN DE MILIEUCRISIS Over de afgelopen eeuwen heeft onze maatschappij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Na stadia van primitief, nomadisch leven (jager-verzamelaar) en landbouwcultuur zijn wij sinds het eind van de 18e eeuw een industriële leefwijze gewoon. De aanhoudende technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat een steeds groter deel van de mensheid ruim kan…