Eerste hulp bij klimaatverwarring

Circulaire economie Commons Duurzame ontwikkeling Economie Financiële crisis Groene politiek

 • Het Open Planbureau: hoe politieke programma‘s te screenen op de commons

  Op 21 februari verzamelden zich circa twintig vrijwilligers om de verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande Tweede Kamer-verkiezingen te analyseren. Dat gebeurde in het kader van het Open Planbureau, een initiatief dat ik samen met Marleen Stikker van Waag Society heb ontplooid en waarvoor ik deze methode heb ontwikkeld. Het Open Planbureau is een initiatief waarin we…

 • Dialoog over democratie en digitalisering op 12 januari 2017

  Wat is de relevantie van digitalisering voor onze democratie? Deskundigen leiden de dialoog in. Met de zaal bespreken zij hoe onze democratie verandert door digitalisering en wat er gedaan moet worden om dat in goede banen te leiden. Wie kun je verwachten? Onder andere Wouter Welling, mede-oprichter van Positief Links. Socrates Schouten die samen met de…

 • Nieuwe Helling: Big Data

  Nieuwe Helling: Big Data

  Wat we kopen, met wie we contact hebben, waar we naartoe gaan: steeds meer gegevens over onze levens veranderen in grote datastromen. Maar waarvoor kunnen ze worden gebruikt en van wie zijn deze gegevens? Welke omgang met big data, algoritmes en technologie past bij de samenleving die we voorstaan? Daarover gaat het winternummer van tijdschrift…

 • “Politieke agenda voor technologie ontbreekt”

  Via sociale media, geldtransacties en openbaar vervoer heeft iedereen te maken met big data. Veel toepassingen zijn handig en fascinerend, maar wekken tegelijk onbehagen:  hoe ver reikt de – grotendeels onzichtbare – invloed van al die dataverzamelingen? Sinds het begin van het digitale tijdperk volgt Marleen Stikker de ontwikkelingen.

 • Politiseren of depolitiseren?

  In mijn kring van duurzaamheidsprofessionals hoor ik het vaak: ‘we moeten depolitiseren’. Successen op het gebied van klimaatbescherming, de energietransitie, een groen belastingstelsel en de verduurzaming van de landbouw worden in de weg gestaan door (partij)politieke belangen en ‘spelletjes’.

 • Lezingen Brussel (27/10) en Hasselt (9/11)

  Lezingen Brussel (27/10) en Hasselt (9/11)

  Komende tijd verzorg ik twee lezingen in Vlaanderen, beide rondom het Transitiefestival (alhoewel de tweede enige tijd daarna is geprogrammeerd). In beide lezingen zal ik de ideeën achter de circulaire economie verbinden met de filosofie van de commons, het gemeengoed.

 • Brexit, een scène uit het Antropoceen

  Juni 2016: de Britten verbazen vriend en vijand door in een referendum – met krappe meerderheid – te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Terwijl in Groot-Brittannië de kruitdampen neerdalen, ontvouwt zich een dubieuze politiek in Turkije, zijn de Verenigde Staten in de greep van de meest bizarre presidentskandidaat ooit, en in Frankrijk…

 • Hoe een volgende Exit te vermijden

  Hoe een volgende Exit te vermijden

  Een kleine meerderheid van de Britten heeft het dan toch gedaan: stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Het ‘Brexit’ laat zien dat de publieke discussie in Europa vast zit in een nogal ouderwetse politieke tweestrijd. Als we de conflictlijn een kwartslag draaien over het politieke toneel, krijgt de discussie ineens zin.

 • Nieuwe pagina’s over circulaire economie en de commons

  Op de Engelstalige versie van deze website verschijnen de komende tijd enkele visiestukken op ingrediënten voor de ‘21e-eeuwse economie’. Inmiddels staan er twee online: een pagina over de circulaire economie en een pagina over de commons. Te verwachten: pagina’s over waardecreatie, ontkoppeling en innovatie. Stay tuned!

 • Leiders, laat dogma van economische groei achter je

  Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100 procent duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale democratie waarin mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te verwezenlijken: de juiste kennis en technologieën, het geld, de instrumenten en de organisatiekracht. Wat houdt ons dan…

 • Maak de circulaire economie niet alleen voor bedrijven aantrekkelijk

  Met het idee van de ‘circulaire economie’ is een sneeuwbal aan het rollen gekregen die niet meer te stoppen is. Nieuwe manieren van denken worden naar voren geschoven, gevat in oneliners als ‘Afval is voedsel’ en ‘Niet bezitten maar gebruiken’. Wie zich nu specialiseert op hergebruik en daar bovendien een goed verhaal bij vertelt, zal…

 • “De moraliteit om te verduurzamen moeten we halen uit de menselijke samenleving“

  De redactie van Steden in Transitie interviewde mij naar aanleiding van mijn kersverse boek dat over enkele dagen wordt gepresenteerd op een conferentie over de circulaire economie in Pakhuis de Zwijger.

Verwarring alleen maar toegenomen?