Eerste hulp bij klimaatverwarring

Circulaire economie Commons Duurzame ontwikkeling Economie Financiële crisis Groene politiek

 • Babystapjes naar een basisinkomen

  Babystapjes naar een basisinkomen

  In zeven Nederlandse steden gaan experimenten van start gegaan met ‘lichte vormen’ van het basisinkomen. Voorstanders zijn teleurgesteld door de beperkingen die zijn opgeworpen door het ministerie van Sociale Zaken. Eén gemeente besloot om die beperkingen deels naast zich neer te leggen: Amsterdam vaart, zoals wel vaker, haar eigen koers. In gesprek met drie voortrekkers.

 • De Helling winter 2017: Redactioneel

  De Helling winter 2017: Redactioneel

  Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in maatschappelijke instellingen. Daarna ging het snel omhoog met GroenLinks en hing een heuse linkse lentegeur in de lucht. Maar de kruipende opkomst van cultureel rechts rijdt…

 • Klimaatgovernance in de energieke samenleving: een geval van (de)politisering?

  Klimaatverandering is een contentieus probleem dat model staat voor veel andere ‘wicked problems’. Politisering van ‘het klimaat’ wordt door diverse commentatoren gezien als een hinderpaal voor het realiseren van adequaat klimaatbeleid: de (technische) oplossing wordt in hun ogen in de weg gestaan door ideologisering en door beroepspolitici die hun oren laten hangen naar de belangen…

 • ‘Ik ben een dier in het diepst van mijn gedachten’

  ‘Ik ben een dier in het diepst van mijn gedachten’

  Of ‘het politieke dier’ ook letterlijk bestaat, durft Ton Lemaire alleen van de chimpansees te zeggen. Maar dat dieren veel minder van mensen verschillen dan lang werd aangenomen, dat staat voor hem vast. Hij pleit daarom voor een nieuwe universele moraal, die hij humanimalisme noemt.

 • Tussen industrie en ecosysteem

  Tussen industrie en ecosysteem

  De circulaire economie is een ‘nieuw’ concept dat een oude groen-linkse worsteling tussen milieu en economie blootlegt. Het idee van groene industrialisering is binnen GroenLinks uiteindelijk omarmd, maar roept ook nieuwe vragen op. In het kader van 30 jaar Helling bekijk ik wat er in de dertig jaargangen van de Helling constant is gebleven, en…

 • “Strategieën voor de groene beweging”

  Het blijft moeilijk om rond het thema klimaatverandering mensen in beweging te krijgen. Is er een hoofdrol voor sociale bewegingen, bedrijven of overheden? Gaat het om gerichte maatregelen of moet de hele samenleving op zijn kop? Verslag van een gesprek tussen scheidend hoogleraar Hein-Anton van der Heijden, GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en onderzoeker Socrates Schouten.

 • ‘Practicing the Commons’: grootste meeting ooit over collectieve actie

  Van 10 tot 14 juli verzamelen wetenschappers en mensen uit de praktijk zich in Utrecht tijdens ’the XVI Biennial IASC-Conference: Practicing the Commons’. Het is de grootste commons-meeting ooit, met 570 presentaties uit 65 landen, gegeven door academici, burgers en beleidsmakers. De conferentie wordt geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker.…

 • Twee versies van de circulaire economie

  De circulaire economie geldt voor twee uitersten binnen het debat over economische groei als wenkend perspectief. Zowel zij die menen dat het allemaal een tandje minder moet met de consumptie, als zij die van de technologie verwachten dat ze in de afzienbare toekomst een hoorn des overvloeds zal voortbrengen, zien in het kringloopdenken de uitkomst…

 • De circulaire economie: voorbij de pioniersfase

  De circulaire economie: voorbij de pioniersfase

  Paddestoelen op koffiedik kweken: het is inmiddels het schoolvoorbeeld van de ‘gezellige’ circulaire economie. Niet weg te slaan uit de meetups en kennelijk nog altijd op eenzame hoogte als het gaat om creatieve, circulaire overtuigingskracht. (De oesterzwammen hebben op het circulaire podium slechts de verhuurde spijkerbroeken van Mud Jeans en de geleasete verlichting van Philips naast…

 • De commons: inspiratie en instituties voor duurzaamheid

  We moeten de commons weer serieus gaan nemen als een manier om natuurlijke hulpbronnen te beheren. Dat schrijf ik in het slothoofdstuk van de bundel Rood-groene politiek voor de 21e eeuw van de Wiardi Beckman Stichting. Hier een sterk verkorte versie van mijn betoog.

 • Kattenbel 5: Willen wij een basisinkomen?

  Willen wij een basisinkomen? Bij verregaande automatisering is het inderdaad wenselijk en noodzakelijk om het individu van de (onderschikkende) arbeidsrol te bevrijden. Maar mensen hebben meer afhankelijkheidsrelaties dan het inkomen alleen. Een individu is geen bankrekening, maar een sociaal, digitaal en ecologisch wezen. Een wezen dat leeft in, en dankzij, een uitdijend web van burgerlijke,…

 • ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  ‘Het referendum is fastfood; deliberatie is slow politics’

  Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor experimenten met deliberatieve democratie. Ik interviewde haar over de democratische tijdgeest en haar Utrechtse ervaringen.

Verwarring alleen maar toegenomen?