Categorie: Nederlands

 • Een reuzencaravaan van aannemersconcerns

  Ik houd ervan om netjes met een hoofdletter te beginnen, maar afgezien daarvan, ziet u het? De titel bevat slechts letters op x-hoogte. Geen van de letters heeft stokjes, lusjes, puntjes of accenten. De schoonheid der ultiem nihilisme, zo zien we het graag! Maar probeer er maar eens een degelijke tekst mee te maken. Gaat…

 • Het omgekeerde tijdperk van Geert

  Geert Wilders houdt ons bezig. We piekeren en ergeren ons suf om zijn Vrijheidspartij – terwijl we weten dat het een verspilling van onze tijd is, en elk beetje aandacht meer koren op zijn molen is. Toch kan politiek Nederland niet om hem heen. Wilders heeft namelijk één politieke strategie, en die lukt: hinderlijk zijn.…

 • Met de fiets door… eindig laagland gaan?

  Zoals redelijk veel Nederlanders (dat merk je als je in het buitenland bent…) ga ik graag voor de lol fietsen. Zo ook door de polders rond Amsterdam, omdat die toch het meest nabij zijn. Ondanks mijn matig ontwikkelde patriottisme, moet ik toch bekennen het Hollandse cultuurlandschap goed te waarderen. Brede rivieren die door oneindig laagland…

 • “Vanavond einde van de wereld, morgen gezond weer op”

  Wat een fantastisch artikel in de NRC (opiniebijlage) van afgelopen zaterdag, 10 januari. Het is een vertaling van een essay van de Duitse sociaal-psycholoog Harald Welzer uit Der Spiegel van 29 december. Hij beschrijft messcherp hoe de crises waar wij nu mee te maken hebben weliswaar als bedreigend worden gezien, maar uit cognitieve beperking niet in…

 • Kernenergie? Vrij spel voor de wetenschap

  Afgelopen zondag was de deadline voor het indienen van amendementen op het verkiezingsprogramma van GroenLinks Europa, waar Kritisch GroenLinks uiteraard gebruik van heeft gemaakt. Deze amendementen konden meer op mijn sympathie rekenen dan die voor het beginselprogramma, maar dat terzijde. Hun eerste amendement voor Europa vervangt  de tekst “Tenminste 80% van de Europese gelden voor…

 • Starre wegen, dynamische restruimten

  Starre wegen, dynamische restruimten Grote steden, zoals Amsterdam, worden ommuurd of doorkruist door snelwegen en spoorbanen: fysieke constructies om het tempo van de 21e eeuw mogelijk maken in een laag boven het stedelijk gekrioel. Om het stedelijke veld te laten doorlopen, zijn deze stroken onbegaanbaar talud regelmatig geperforeerd. Deze tunnels zijn de enige doorgangen in…

 • 2009. Vaarwel Maakbaarheid 6.0

  Nieuwjaarsspeech van DWARS Amsterdam bij de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Amsterdam, donderdag 8 januari 2009. Welkom allen! Welkom in 2009, federale raadsleden en bestuursleden, en ook welkom aan alle raadsleden en bestuursleden van de stadsdelen!  Véértien stadsdelen. Ik ken ze al bijna allemaal uit m’n hoofd! Maar alle gekheid op een stokje, het zijn er wel…

 • Hoe groen is zwart?

  Sinds kort is er een lettertype beschikbaar dat 20% minder inkt verbruikt dan het gemiddelde lettertype: ecofont (gratis). Het trucje is enigszins verbazingwekkend: er zitten ‘gaten’ in. Deze witte plekjes kosten geen inkt om te printen, maar zijn niet te zien als de tekst op normale leesgrootte wordt afgedrukt. Hoe sympathiek. Mezelf de vraag stellende…

 • Het recht op duurzame ontwikkeling

  Op de kop af zestig jaar geleden is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Wereldwijde inspanningen voor mensenrechtenbescherming hebben doorgaans betrekking op de meest ernstige schendingen van persoonlijke vrijheid en levenskwaliteit. Oorlogsmisdaden, vervolging van dissidenten, extreme armoede, honger en epidemieën domineren de associaties met de…

 • “Mugabe heeft alles verloren, behalve zijn macht”

  Onder bovenstaande titel schreef ik op 8 juli van dit jaar een blog over de wandelende ramp die Mugabe heet. Wegens de recente cholera-uitbraken is het land weer helemaal in het nieuws, eventjes. Het leger is Mugabe nu ook aan het afvallen, en het is wachten tot Mugabe van de troon wordt gestoten (zie ook…

 • Het Manifest voor de Toekomst

  De Toekomst is ‘in’. GroenLinks heeft het een week geleden in haar ondertitel verwerkt (“Zin in de toekomst” is geen verkiezingsleus maar wordt hier toch wel weer ‘slogan’ genoemd) en met helden als Gore en Obama is de lange-termijnvisie ook weer wat in aanzien gestegen. DWARS Amsterdam greep het afscheid uit de politiek van Roel…

 • Het gebrek van een technologische oplossing

  In een onlangs uitgebrachte studie van de Wereldbank wordt een schets gegeven van de wereld van 2050. In 2050 bedraagt de wereldbevolking zo’n 9 miljard mensen en zal de omvang van de wereldeconomie een factor vier groter zijn dan zij nu is. De voorspellingen ten aanzien van het milieu zijn niet erg rooskleurig. Aangezien met…